Prediksi Togel Macau Hari ini Sabtu, 18 November 2023

Prediksi Togel Macau Hari ini Sabtu, 18 November 2023
BBFS 324815
AI 4815
CB 3 & 4
CM 38.21.45
BB 2D 32 – 34 – 38 – 31 – 35 – 23 – 24 – 28 – 21 – 25 – 43 – 42 – 48 – 41 – 45
BB 2D 83 – 82 – 84 – 81 – 85 – 13 – 12 – 14 – 18 – 15 – 53 – 52 – 54 – 58 – 51
SHIO Monyet & Kerbau