Prediksi Togel Macau Hari ini Sabtu, 07 Oktober 2023

Prediksi Togel Macau Hari ini Sabtu, 07 Oktober 2023
BBFS 261783
AI 1783
CB 2 & 1
CM 27.68.13
BB 2D 26 – 21 – 27 – 28 – 23 – 62 – 61 – 67 – 68 – 63 – 12 – 16 – 17 – 18 – 13
BB 2D 72 – 76 – 71 – 78 – 73 – 82 – 86 – 81 – 87 – 83 – 32 – 36 – 31 – 37 – 38
SHIO Naga & Babi