Prediksi Togel Macau Hari ini Sabtu, 04 November 2023

Prediksi Togel Macau Hari ini Sabtu, 04 November 2023
BBFS 184397
AI 4397
CB 1 & 4
CM 13.89.47
BB 2D 18 – 14 – 13 – 19 – 17 – 81 – 84 – 83 – 89 – 87 – 41 – 48 – 43 – 49 – 47
BB 2D 31 – 38 – 34 – 39 – 37 – 91 – 98 – 94 – 93 – 97 – 71 – 78 – 74 – 73 – 79
SHIO Monyet & Tikus