Prediksi Togel Macau Hari ini Jumat, 24 November 2023

Prediksi Togel Macau Hari ini Jumat, 24 November 2023
BBFS 925874
AI 5874
CB 9 & 5
CM 98.27.54
BB 2D 92 – 95 – 98 – 97 – 94 – 29 – 25 – 28 – 27 – 24 – 59 – 52 – 58 – 57 – 54
BB 2D 89 – 82 – 85 – 87 – 84 – 79 – 72 – 75 – 78 – 74 – 49 – 42 – 45 – 48 – 47
SHIO Kelinci & Monyet