Prediksi Togel Macau Hari ini Jumat, 08 September 2023

Prediksi Togel Macau Hari ini Jumat, 08 September 2023
BBFS 039728
AI 9728
CB 0 & 9
CM 07.32.98
BB 2D 03 – 09 – 07 – 02 – 08 – 30 – 39 – 37 – 32 – 38 – 90 – 93 – 97 – 92 – 98
BB 2D 70 – 73 – 79 – 72 – 78 – 20 – 23 – 29 – 27 – 28 – 80 – 83 – 89 – 87 – 82
SHIO Kuda & Naga